30-3-2017 Boei Limburg te gast
29-03-2017  17:29

 

   

Donderdag 30-3-2017 hebben we Boei Limburg te gast Anne Sanders verteld wat over Adhd en Roma de Nijs verteld wat over autisme.

verder hebben we het over wat Boei Limburg nog meer doet

 

 

Vastelaovend ien ’t Schöpke
06-02-2017  09:23

 

 

Vastelaovend ien ’t Schöpke

Mét finalisten LVK 2017

 

 

Venray - Op zaterdag 18 februari barst het carnaval los in Wijk Ontmoetings Centrum 't Schöpke! Lokale en regionale carnavalstoppers als Goedzat, Pruuf Mar, Björn & Mieke, Nevvenén, Marleen Rutten en een fantastische buut van Helga Cornelissen staan garant voor een bruisend carnavalsprogramma. Daarnaast zullen de Joekskapellen Van Toete noch Bloaze en Zuutjes án voor de nodige sfeer zorgen. DJ Rob Claessens zorgt voor de muzikale omlijsting met 'vastelaovens' muziek en hij presenteert het programma dat om 13.11 uur begint en zeker tot 19.11 uur zal duren.

 

Bjorn & Mieke en Marleen Rutten staan op 10 februari in de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) 2017.

 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in het wijkcentrum in Veltum. De kaarten kosten 10 euro per stuk. Hiervoor krijgt u naast bovenstaand spectaculair muziekprogramma 3 consumpties en een worstenbuffet aangeboden. Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Er zijn maximaal 250 kaarten. Op is op!

 

Het wijkontmoetingscentrum is gevestigd aan de Veltumse Kleffen 70B in de wijk Veltum.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Lindehof Wansum
31-01-2017  11:30

Donderdag 2februari 2017 hadden wij aandacht besteed aan de Lindehof uit Wansum.

De trotse Eigenaar Frans Geertshuis vertelde hoe het idee is ontstaan en hoelang ze al bestaan.

Medewerkster Dianne Hendrickx Vertelde wat over de dag besteding en Logeeropvang .

voor informatie van de Lindehof kijk op de website dat is http://www.delindehof-wanssum.nl

 

 

 

 

'Jongeren met beperking worden van kastje naar muur gestuurd'
05-11-2016  21:38

Femke Halsema.

Volledig scherm

Femke Halsema. © anp

'Jongeren met beperking worden van kastje naar muur gestuurd'

Honderden kinderen en jongeren met een beperking krijgen niet de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, met alle gevolgen van dien. Dat is het oordeel van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

 
Quote

Jongeren hebben bijvoorbeeld geen veilige plek om te wonen, ze hangen werkloos rond en sommigen glijden af naar criminaliteit

Femke Halsema

Voorzitter Femke Halsema heeft een brandbrief over de kwestie geschreven aan haar oud-collega's in de Tweede Kamer en praat er vanavond over in tv-programma Kassa.

Ze stelt dat de helft van alle instellingen die zeer jonge kinderen begeleiden (van nul tot zes jaar) ervaart dat kinderen soms onterecht geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast vindt 40 procent van de instellingen dat gemeenten hun zorgplicht niet goed nakomen. Daardoor krijgen kinderen met ernstige beperkingen geregeld geen of te weinig hulp.

Wal en schip
Als jongeren achttien worden en dus officieel volwassen zijn, vallen ze volgens de vereniging vaak tussen de wal en het schip. Dat komt doordat de Jeugdwet dan niet meer voor hen geldt.

De vijftig aangesloten hulpinstellingen telden samen 560 jongeren die in de problemen kwamen toen ze achttien werden. ,,Die jongeren hebben bijvoorbeeld geen veilige plek om te wonen, ze hangen werkloos rond en sommigen glijden af naar criminaliteit.'' De VGN vindt dat gemeenten deze jongeren moeten blijven helpen op het gebied van wonen, werk en ondersteuning.

Mensen met mogelijkheden i.p.v beperkingen
25-10-2016  11:49

 

Donderdag 27-10-2016  hebben we Lucien Peeters Wethouder Leven te gast gehad.

we hadden het over Mensen met mogelijkheden i.p.v beperkingen .

en informatie van WMO en WSW.

 

 

GEWOON DOEN starter van het kwartaal
20-09-2016  16:27

 

Gewoon Doen zorg in Horst is gekozen als de derde Starter van het Kwartaal in 2016. Gewoon Doen biedt dagbesteding voor kwetsbare mensen in een ongebruikelijke, eigentijdse vorm: theater.

 

Sandy Uytterhoeven is sinds vijf maanden een dagbesteding aan het opbouwen waarbij mensen met een verstandelijke beperking samen een theatervoorstelling maken. Dagbesteding in die vorm is nog uniek in Nederland. Na een loopbaan in gemeenteland en het middenkader management van een zorginstelling, nam ze een onderdeel van deze zorginstelling over en voegde een aantal nieuwe onderdelen toe. Foto&film&internet, bijvoorbeeld, met als vast item Gewoon Doen TV op de lokale omroep. Verder workshops voor bedrijven, op een door het bedrijf gekozen thema. Maar ook decor en kleding. Sandy: “Daarvoor halen we ook oude meubeltjes op bij mensen, knappen die op, bewerken ze met kunst verkopen ze weer in ons pandje en in onze webshop.” Samen met twee vaste medewerkers en enkele vrijwilligers biedt ze een creatieve dagbesteding aan waar ook hands-on gewerkt kan worden. Daarnaast krijgt Sandy hulp van leerlingen van Gilde opleidingen, een basisschool uit de buurt en een leerling van de opleiding voor Docent Theater. Deze gaat samen met de acteurs een voorstelling maken speciaal voor kinderen.

 

Op locatie

Anders dan bij de gebruikelijke vormen van dagbesteding gaan medewerkers en cliënten naar buiten en zoeken mensen, instellingen en bedrijven op waarvoor zij een passende voorstelling hebben gemaakt. Zo maken de cliënten deel uit van het dagelijkse, gewone leven in een andere omgeving dan een zorginstelling. Dit was voor Sandy Uytterhoeven een bewuste keuze: “Op deze manier heb je ook geen eigen gebouw met alle bijbehorende kosten nodig. Het zorggeld kan direct besteed worden aan de klanten en je hebt direct verbinding met je lokale omgeving.”

 

Nieuwe bedrijfstak

Wethouder Jan Loonen: “Deze kwartaalwinnaar is een aanbieder uit een sector die sinds de decentralisatie van de zorg een heel nieuwe bedrijfstak is geworden. De eer is aan mijn collega-wethouder Birgit Op de Laak uit Horst, die een gastrol gaat vervullen in een voorstelling van Gewoon Doen.”

 

Ook meedoen?

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen de initiatiefnemers gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform startende ondernemers een steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs van 1.000 euro voor de Starter van het Jaar. Ook meedoen? Meer informatie staat op www.venray.nl/ondernemers.

Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst
06-07-2016  19:40

Zorg mensen met beperking voorbereiden op toekomst

De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zo...rg die
zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van
specifieke groepen mensen met beperkingen. Bovendien zullen bewoners van instellingen en hun naasten steeds meer hun
voorkeuren uitspreken: waar zouden ze willen wonen? Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen?

Meer weergeven
 
De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst.
Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt.
wmo-wijzer.nl
 

Aanbieden beschut werk aan mensen met beperking straks verplicht
30-06-2016  14:19

Aanbieden beschut werk aan mensen met beperking straks wettelijk verplicht

Gemeenten zijn tot nu toe zeer terughoudend als het gaat om het aanbieden van beschut... werk aan mensen die vanwege

hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere werkomgeving. Uit vervolgonderzoek van

de Inspectie SZW blijkt dat een kwart van de gemeenten in Nederland deze voorziening zelfs helemaal niet beschikbaar

stelt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma spreekt in een reactie op het rapport van een zorgelijk beeld en kondigt in een

brief aan de Tweede Kamer aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten om beschut werk aan te bieden.

 
Gemeenten zijn terughoudend als het gaat om het aanbieden van beschut werk aan mensen die vanwege hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om te functioneren.
wmo-wijzer.nl

Wandelclub voor mensen met een beperking in Venray
11-02-2016  16:46

 

Sinds november 2012 is er in Venray een wandelclub voor mensen met een beperking

Deze club heeft als clubadres de ontmoetingsruimte van het St.Joriskwartier aan de Burgemeester Esserstraat 20 in Venray.

Toen we deze club startte bleek al snel dat er behoefte was aan zo'n club bij mensen met een beperking.

Wij denken dat dit komt omdat we laagdrempelig zijn en geen contributie hebben.

De enige uitgave die ze maken is die van 0,80 cent voor een consumptie.

We hebben dan ook geen clubkas, contributie of iets dergelijks.

We hebben momenteel zo'n 15 leden, die elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wandelen.

Bij slecht weer vervangen we dit door een spellenuurtje, een quiz of iets dergelijks.

Voor en na het wandeluur is er ruimschoots de kans om een kop koffie of iets anders te drinken.

 

 

 

 

 

 

 

KansPlus
23-12-2015  10:15

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap. voor meer info kijk op hun website http://www.kansplus.nl/

Stichting Breek-Uit
23-12-2015  10:03

De Stichting Breek-Uit heeft tot doel het bevorderen en organiseren van recreatieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij ziet het vooral als haar taak voor mensen met een verstandelijke beperking deelname mogelijk te maken aan dagtochten en meerdaagse vakantiereizen.
De doelgroep betreft voornamelijk mensen die wonen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.
kijk voor meer info op hun website http://www.breek-uit.nl/