Wethouder Anne Thielen te gast
14-11-2017  11:49

 

Donderdag 16 november hebben we Wethouder Anne Thielen te gast

we hebben het over de 2 maanden dat ze als Wethouder is benoemd hoe dat tot nu toe is afgegaan .

verder komen er ook vragen over  WMO en participatiewet aanbod ook een heel klein stukje over WSW

 

 

 

 

Op woensdag 8 november een themamiddag 'Bewustwording VN-verdrag.
03-11-2017  16:31

 

Tijdens de bijeenkomst wordt er uitleg gegeven over het VN-verdrag en wat u daar zelf in kunt betekenen. Het VN-verdrag regelt dat iedereen in de samenleving mee kan doen, dus ook de inwoners van Venray met een beperking.

Niet alleen de inwoners met een zichtbare beperking maar ook de mensen met een psychische beperking of kinderen die op school buiten de boot vallen. Iedereen heeft hierin een maatschappelijke taak.

De middag begint om 14.00 uur in de Kemphaan in Venray. Burgemeester Hans Gilissen levert ook een bijdrage. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.De gemeente Venray wil jongeren in een kwetsbare positie beter voorbereiden op hun toekomst.
03-11-2017  16:22

 

 

 

 

De gemeente Venray wil jongeren in een kwetsbare positie beter voorbereiden op hun toekomst. De vraag: “wat wenst de jongere voor zijn toekomst?” staat centraal. De ondersteuning van de gemeente stemmen we daarop af. De gemeente start in januari 2018 met het intensief begeleiden van circa 15 jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om weer naar school of aan het werk te kunnen. We bieden een gevarieerd, actief programma waarbij de jongere zelf aan een persoonlijk plan werkt. Het betrekken van ouders is hierbij van belang.

Begin 2017 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met ruim 70 jongeren tussen de 18 en 23 jaar die de afgelopen jaren zonder diploma het onderwijs hebben verlaten en geen werk hebben. Eén van de conclusies uit de gesprekken is dat een aantal jongeren niet weet hoe hun toekomst eruit ziet. Ze weten bovendien ook niet wat ze extra nodig hebben om aan de slag te kunnen op school of op het werk. Wethouder Martijn van der Putten (onderwijs): “De situatie zonder diploma of werk maakt de toekomst van jongeren onzeker en kwetsbaar. Werkloosheid, financiële problemen en criminaliteit liggen dan op de loer.

Er is vaak meer aan de hand. Het gaat om jongeren bij wie niet alleen de nodige instanties en hulpverleners betrokken zijn, maar ook verschillende gemeentelijke afdelingen omdat er meerdere problemen spelen. Wethouder Anne Thielen (sociaal domein): “We staan voor de uitdaging ervoor te zorgen dat deze jongeren kunnen rekenen op een sluitende aanpak en geen last hebben van de verschillende wetten, loketten en petten.” Om daadwerkelijk een stap te kunnen zetten is een individuele integrale aanpak noodzakelijk, vanuit gezamenlijke uitgangspunten. Een persoonlijk concreet plan van aanpak staat centraal, met zowel individuele als groepsgewijze elementen. Via een intensief en integraal traject biedt gemeente Venray aan deze jongeren de kans uit te zoeken wat ze willen en ondersteunen we hen in die zoektocht naar een opleiding, werk of dagbesteding.

Belangrijk is dat ze zelf willen, want deelname is vrijwillig. De jongeren
komen een aantal dagdelen per week naar een inspirerende locatie. Naast begeleiding richting opleiding, dagbesteding of werk, is er ook aandacht voor zorg, wonen, financiën, relaties en (sociale) vaardigheden. De exacte invulling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Daar waar mogelijk haken we aan bij lopende projecten als het Wijkleerbedrijf en arbeidsmatige dagbesteding. De pilot start in januari 2018 en wordt eind 2018 geëvalueerd.

 

30-3-2017 haddenwe Boei Limburg te gast
29-03-2017  17:29

 

   

Donderdag 30-3-2017 hadden we Boei Limburg te gast Anne Sanders vertelden wat over Adhd en Roma de Nijs verteld wat over autisme.

verder hebben we het over wat Boei Limburg nog meer doet

 

 

de Lindehof Wansum
31-01-2017  11:30

Donderdag 2februari 2017 hadden wij aandacht geschonken aan de Lindehof uit Wansum.

De trotse Eigenaar Frans Geertshuis vertelde hoe het idee is ontstaan en hoelang ze al bestaan.

Medewerkster Dianne Hendrickx Vertelde wat over de dag besteding en Logeeropvang .

voor informatie van de Lindehof kijk op de website dat is http://www.delindehof-wanssum.nl

 

 

 

 

'Jongeren met beperking worden van kastje naar muur gestuurd'
05-11-2016  21:38

Femke Halsema.

Volledig scherm

Femke Halsema. © anp

'Jongeren met beperking worden van kastje naar muur gestuurd'

Honderden kinderen en jongeren met een beperking krijgen niet de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, met alle gevolgen van dien. Dat is het oordeel van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

 
Quote

Jongeren hebben bijvoorbeeld geen veilige plek om te wonen, ze hangen werkloos rond en sommigen glijden af naar criminaliteit

Femke Halsema

Voorzitter Femke Halsema heeft een brandbrief over de kwestie geschreven aan haar oud-collega's in de Tweede Kamer en praat er vanavond over in tv-programma Kassa.

Ze stelt dat de helft van alle instellingen die zeer jonge kinderen begeleiden (van nul tot zes jaar) ervaart dat kinderen soms onterecht geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast vindt 40 procent van de instellingen dat gemeenten hun zorgplicht niet goed nakomen. Daardoor krijgen kinderen met ernstige beperkingen geregeld geen of te weinig hulp.

Wal en schip
Als jongeren achttien worden en dus officieel volwassen zijn, vallen ze volgens de vereniging vaak tussen de wal en het schip. Dat komt doordat de Jeugdwet dan niet meer voor hen geldt.

De vijftig aangesloten hulpinstellingen telden samen 560 jongeren die in de problemen kwamen toen ze achttien werden. ,,Die jongeren hebben bijvoorbeeld geen veilige plek om te wonen, ze hangen werkloos rond en sommigen glijden af naar criminaliteit.'' De VGN vindt dat gemeenten deze jongeren moeten blijven helpen op het gebied van wonen, werk en ondersteuning.

Mensen met mogelijkheden i.p.v beperkingen
25-10-2016  11:49

 

Donderdag 27-10-2016  hebben we Lucien Peeters Wethouder Leven te gast gehad.

we hadden het over Mensen met mogelijkheden i.p.v beperkingen .

en informatie van WMO en WSW.

 

 

GEWOON DOEN starter van het kwartaal
20-09-2016  16:27

 

Gewoon Doen zorg in Horst is gekozen als de derde Starter van het Kwartaal in 2016. Gewoon Doen biedt dagbesteding voor kwetsbare mensen in een ongebruikelijke, eigentijdse vorm: theater.

 

Sandy Uytterhoeven is sinds vijf maanden een dagbesteding aan het opbouwen waarbij mensen met een verstandelijke beperking samen een theatervoorstelling maken. Dagbesteding in die vorm is nog uniek in Nederland. Na een loopbaan in gemeenteland en het middenkader management van een zorginstelling, nam ze een onderdeel van deze zorginstelling over en voegde een aantal nieuwe onderdelen toe. Foto&film&internet, bijvoorbeeld, met als vast item Gewoon Doen TV op de lokale omroep. Verder workshops voor bedrijven, op een door het bedrijf gekozen thema. Maar ook decor en kleding. Sandy: “Daarvoor halen we ook oude meubeltjes op bij mensen, knappen die op, bewerken ze met kunst verkopen ze weer in ons pandje en in onze webshop.” Samen met twee vaste medewerkers en enkele vrijwilligers biedt ze een creatieve dagbesteding aan waar ook hands-on gewerkt kan worden. Daarnaast krijgt Sandy hulp van leerlingen van Gilde opleidingen, een basisschool uit de buurt en een leerling van de opleiding voor Docent Theater. Deze gaat samen met de acteurs een voorstelling maken speciaal voor kinderen.

 

Op locatie

Anders dan bij de gebruikelijke vormen van dagbesteding gaan medewerkers en cliënten naar buiten en zoeken mensen, instellingen en bedrijven op waarvoor zij een passende voorstelling hebben gemaakt. Zo maken de cliënten deel uit van het dagelijkse, gewone leven in een andere omgeving dan een zorginstelling. Dit was voor Sandy Uytterhoeven een bewuste keuze: “Op deze manier heb je ook geen eigen gebouw met alle bijbehorende kosten nodig. Het zorggeld kan direct besteed worden aan de klanten en je hebt direct verbinding met je lokale omgeving.”

 

Nieuwe bedrijfstak

Wethouder Jan Loonen: “Deze kwartaalwinnaar is een aanbieder uit een sector die sinds de decentralisatie van de zorg een heel nieuwe bedrijfstak is geworden. De eer is aan mijn collega-wethouder Birgit Op de Laak uit Horst, die een gastrol gaat vervullen in een voorstelling van Gewoon Doen.”

 

Ook meedoen?

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen de initiatiefnemers gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform startende ondernemers een steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs van 1.000 euro voor de Starter van het Jaar. Ook meedoen? Meer informatie staat op www.venray.nl/ondernemers.

Wandelclub voor mensen met een beperking in Venray
11-02-2016  16:46

 

Sinds november 2012 is er in Venray een wandelclub voor mensen met een beperking

Deze club heeft als clubadres de ontmoetingsruimte van het St.Joriskwartier aan de Burgemeester Esserstraat 20 in Venray.

Toen we deze club startte bleek al snel dat er behoefte was aan zo'n club bij mensen met een beperking.

Wij denken dat dit komt omdat we laagdrempelig zijn en geen contributie hebben.

De enige uitgave die ze maken is die van 0,80 cent voor een consumptie.

We hebben dan ook geen clubkas, contributie of iets dergelijks.

We hebben momenteel zo'n 15 leden, die elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wandelen.

Bij slecht weer vervangen we dit door een spellenuurtje, een quiz of iets dergelijks.

Voor en na het wandeluur is er ruimschoots de kans om een kop koffie of iets anders te drinken.

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Breek-Uit
23-12-2015  10:03

De Stichting Breek-Uit heeft tot doel het bevorderen en organiseren van recreatieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij ziet het vooral als haar taak voor mensen met een verstandelijke beperking deelname mogelijk te maken aan dagtochten en meerdaagse vakantiereizen.
De doelgroep betreft voornamelijk mensen die wonen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.
kijk voor meer info op hun website http://www.breek-uit.nl/